Paul, nama sebenarnya Saul yang berasal dari Tarsus, Turki, merupakan seorang bangsa Yahudi dari keturunan suku kaum Benyamin. Paul mendapat pendidikan Taurat, pendidikan ala Romawi serta ilmu falsafah Yunani.

Perlu ditekankan di sini, bahawa Paul bukanlah terdiri daripada murid atau pengikut Nabi Isa a.s. Bahkan Paul tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar sebarang peringatan daripada nabi Isa a.s. Pada awalnya, dia menganut fahaman Farisi iaitu fahaman anti ajaran Nabi Isa a.s walaupun dia tidak pernah berjumpa nabi Isa a.s.

Akhirnya, Paul telah memeluk agama Kristian setelah dia mendakwa menyaksikan pancaran cahaya serta mendengar suara dari langit yang kononnya suara Nabi Isa a.s ketika dalam perjalanan je Damsyik.

Pada tahun 313 Masihi, Constantine I, iaitu maharaja empayar Baizantin (jajahan timur Rom) telah memeluk agama Kristian. Dengan sokongan ini, Kristian telah tersebar luas di bawah empayar Rom. Namun begitu, Kristian pasa masa tersebut masih tidak mempunyai rukun kepercayaan atau teologi. Lebih-lebih lagi setelah berlaku satu konflik dalam agama Kristian yang mana Arius, seorang paderi Alexandria mengatakan bahawa Isa a.s bukan Tuhan!!
Ini menjadi ancaman kepada golongan Kristian yang menganggap Isa a.s sebagai tuhan.

Maka, pada 325 Masihi, satu persidangan yang dikenali sebagai Council of Nicaea yang ditaja oleh Maharaja Constantine I telah diadakan bagi menolak fahaman yang dibawa oleh Arius. Pada perhimpunan tersebut, Paul telah memainkan peranannya dalam menetapkan doktrin Kristian yang dipercayai dan dipegang oleh para penganut Kristian hingga ke hari ini. Konsep Triniti telah diterima sebagai pegangan rasmi gereja pada tahun 451M dengan persetujuan Pope dan sebarang penolakan dianggap sesat.

Doktrin Ajaran Kristian

1. Konsep Dosa Warisan

Penganut Kristian percaya bahawa akibat daripada perbuatan Adam dan Hawa yang memakan buah larangan telah menyebabkan dosa mereka diwarisi oleh seluruh umat manusia. Dalam erti kata lain, mereka percaya bahawa setiap bayi adalah dilahirkan bersama-sama dosa warisan.

2. Isa a.s adalah anak Tuhan

Penganut Kristian percaya bahawa Isa a.s adalah anak kandung Allah kerana Isa a.s dilahirkan tanpa bapa.

3. Ketuhanan Isa a.s

Penganut Kristian percaya bahawa Isa a.s adalah anak tuhan dalam manifestasi manusia dan mereka mendakwa baginda mengaku sebagai tuhan.

4. Penyaliban Nabi Isa a.s

Penganut Kristian percaya Isa a.s disalib 3 hari 3 malam. Penyaliban ini begitu penting bagi mereka kerana dianggap kematian nabi Isa a.s dapat menebus dosa warisan mereka.

5. Konsep Triniti

Penganut Kristian percaya bahawa tuhan adalah Satu tetapi manifestasi dalam tiga bentuk tuhan-TUhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Qudus.

Konsep Triniti disanggah di dalam Bible, kitab pegangan Kristian.

-contoh dari Perjanjian Lama (old Testament);

"For you are great and do marvelous deeds, you alone are God"

(Psalm 86 : 10)

Tejemahannya:

Engkau berkuasa dan melakukan perkara yang ajaib, hanya Engkaulah Allah.

(Mazmur 86 : 10)

Turut terdapat sanggahan terhadap konsep Triniti dalam Perjanjian Baru (New Testament):

"The most important one," answered Jesus, "is this: 'Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one.

(Mark 12 : 29 )

Terjemahannya :

Jesus menjawab, "Inilah perintah yang paling utama, 'Dengarlah, hai bangsa Israel! Tuhan Allah kta, Dialah Tuhan Yang Esa.

(Markus 12 : 29)

Kesimpulan:

Perkara ini jelas membuktikan terhadap penganut Kristian bahawa Tuhan itu Esa bukan seperti ajaran Kristian sekarang yang banyak bersumberkan daripada Paul (Pauline Christianity), bukannya Nabi Isa a.s.

Penulis: "Antara yang Haqq dan Batil itu, wujud pertentangan yang NYATA!!"

0 Comments:

Post a Comment
 

Blogger Template | Created by Adam Every